Zeer veel aanvragen MIT 2016

28 juni 2016 | Op de openingsdag voor het indienen van aanvragen voor Innovatieadviesprojecten en haalbaarheidsprojecten zijn zeer veel aanvragen ingediend.

10 mei 2016 was de openingsdag voor het indienen van subsidieaanvragen en op deze dag is het budget voor beide instrumenten ruimschoots overschreden. Omdat deze subsidie volgens het first come first serve principe werkt, heeft er een loting plaatsgevonden om de volgorde van binnenkomst te bepalen. Hierdoor is een groot aantal aanvragen uitgeloot en zijn veelal goede projectvoorstellen niet inhoudelijk beoordeeld. Vanuit diverse MKB-bedrijven is er met ongenoegen gereageerd op deze werkwijze omdat er vaak veel tijd in de subsidievoorstellen is gestoken.

De stand van zaken voor de landelijke MIT-regeling was per 22 juni als volgt:

 • Kennisvouchers:
  Beschikbaar: 533
  Ingediend: 554 aanvragen
 • Haalbaarheidsstudies / Innovatieadviesprojecten
  Subsidieplafond: € 3,2 miljoen
  Gevraagde subsidie: € 14,1 miljoen
  Indiend: 358 aanvragen
  In behandeling: 114 aanvragen

Volgens bovenstaande statistieken is de slaagkans bij de MIT-regeling in 2016 erg laag. Bovenstaande getallen zijn van toepassing op het landelijke vangnet van de MIT-regeling. Over het aantal aanvragen dat bij de provincies is ingediend zijn nog geen cijfers bekend maar ook hier zijn zeer veel aanvragen ingediend.