Wijzigingen aanvraagproces WBSO

19 september | Het proces voor het aanvragen van WBSO-subsidie zal voor 2018 wijzigen en meer worden gestroomlijnd. Ook zal het E-loket van de RVO  gebruiksvriendelijker worden in het gebruik.

Vanaf eind oktober 2017 worden de volgende wijzigingen doorgevoerd:

  • Voor het oude aanvraagprogramma dat lokaal kon worden gedownload zal geen nieuwe versie komen. Hier komt een PDF-template voor in de plaats waarin de vragen staan die moeten worden beantwoord. Deze kan vervolgens rechtstreeks in E-loket worden ingeladen en ingediend;
  • Naast bovenstaande offline methode is het ook mogelijk om de vragen voor de aanvraag direct online te beantwoorden. Dit heeft echter als risico dat de invoer kan komen te vervallen bij het wegvallen van de internetverbinding of wanneer de gebruiker automatisch wordt uitgelogd;
  • Naast het inporteren van volledige aanvragen zal het voortaan ook mogelijk worden om online alleen het deel met de projectgegevens van een aanvraag te importeren. Dit is met name handig voor bedrijven waarbij meerdere BV’s aan dezelfde projecten werken;
  • Een aantal overbodige vragen zullen uit de aanvraag worden verwijderd;
  • De invoervelden voor het beschrijven van het project zullen worden verruimd zodat hier meer tekst in kan worden gezet;
  • Enkele vragen en toelichtingen zullen qua formulering worden herzien zodat ze beter te begrijpen zijn.

Op 9 november om 16:00 organiseert de RVO een webinar waarin alle nieuwe functionaliteiten en wijzigingen worden toegelicht. Aanmelden kan vanaf oktober op de website van de RVO.