WBSO en RDA 2015

16 sept | Op prinsjesdag is het nieuwe belastingplan gepresenteerd met daarin de nieuwe budgetten en percentages voor de WBSO en RDA regeling.

De percentages voor de WBSO blijven in 2015 gehandhaafd op het niveau van 2014. De percentages zijn als volgt:

• percentage van de 1e schijf is 35%
• percentage van de 1e schijf voor starters is 50%
• bovengrens van de 1e schijf  € 250.000
• percentage van de 2e schijf is 14%
• maximale fiscale bijdrage per jaar blijft € 14 miljoen

De subsidiebedragen voor de zelfstandigenaftrek en voor starters worden later bekendgemaakt.

Hoewel er 214 miljoen van de RDA naar de WBSO wordt overgeheveld, blijft hier naar verwachting ook voldoende budget om de subsidiepercentages van 2014 te handhaven.