WBSO

Wat is de WBSO?

De WBSO-subsidie richt zich op bedrijven in de techniek of ICT die producten, machines, processen of software ontwikkelen. De WBSO geeft u een tegemoetkoming in de loonkosten en overige kosten die voor de ontwikkeling noodzakelijk zijn. Met de WBSO-subsidie stimuleert de Nederlandse overheid technologische ontwikkeling en daarmee de werkgelegenheid. Zowel grote als kleine MKB-ers kunnen deze subsidie aanvragen (óók zelfstandigen).

Hoewel het aanvraagproces gelijk is aan dat van een subsidie, gaat het hier om een fiscale maatregel. Bij goedkeuring ontvangt u namelijk een aftrek op de te betalen loonheffing (loonbelasting en premie volksverzekeringen) of inkomstenbelasting. De WBSO-subsidie wordt vertrekt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Wat levert het u op?

De hoogte van deze subsidie hangt af van het aantal uur dat binnen uw bedrijf aan Speur- en Ontwikkelwerk (S&O) wordt besteed. De volgende tabel geeft u een inschatting van de potentiële subsidiebedragen voor de WBSO-subsidie in 2020:

Geen starterStarter
1 FTE€ 21.840€ 27.300
2 FTE€ 40.416€ 50.520
3 FTE€ 58.896€ 73.620
4 FTE€ 77.376€ 96.720
5 FTE€ 95.856€ 119.820
10 FTE€ 145.362€ 173.362

Voor zelfstandigen is de situatie anders en geldt een maximale vaste aftrek voor de WBSO-subsidie van € 12.980,- per jaar (starters: €19.474,-).

U kunt de WBSO-subsidie ieder jaar opnieuw aanvragen zolang uw technische projecten lopen. Dit betekent dat u de bovenstaande bedragen, mits toegekend, gedurende meerdere jaren in mindering kunt brengen op de loonbelasting. Benieuwd naar de subsidie die voor úw organisatie mogelijk is? Vul dan de handige rekentool in.

Belangrijkste voorwaarden

  • De projecten die worden aangevraagd moeten technisch nieuw zijn voor úw bedrijf. Dit betekent dat ook het combineren van bestaande technieken in aanmerking kan komen voor deze regeling;
  • Uw onderneming heeft technisch personeel op een Nederlandse loonlijst;
  • Zelfstandigen moeten minimaal 500 uur per jaar aan de ontwikkelingen besteden om in aanmerking te komen;
  • U kunt geen subsidie verkrijgen over activiteiten die reeds hebben plaatsgevonden.