Verantwoording

Een positieve beoordeling van uw subsidieaanvraag is natuurlijk geweldig maar daarmee bent u er nog niet. Alle subsidievertrekkers hanteren namelijk voorwaarden waar u tijdens het project aan moet voldoen. U moet bijvoorbeeld aantonen waar het geld aan is besteed of hoeveel tijd u aan het project heeft gewerkt. Het niet nakomen van deze verplichtingen kan leiden tot nare situaties zoals terugbetaling of zelfs een boete.

Vaak zien wij dat de verantwoording wordt onderschat en onvoldoende aandacht krijgt binnen de organisatie. Glasbergen Subsidieadvies begeleidt haar klanten daarom óók met de verantwoording en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Wij voeren hiervoor periodieke controles uit (audits) en stellen voor u eventuele rapportages en declaraties op. Daarnaast begeleiden wij ook de controlebezoeken door de subsidieverstrekker.