TKI-LSH Match geopend

11 feb | Sinds 1 februari 2015 is er een nieuwe regeling onder de naam TKI-LSH Match gestart. Samenwerkingsverbanden, waarbij sprake is van tenminste één ondernemer en minimaal één onderzoeksorganisatie, maken aanspraak op deze subsidie.

Publiek-private samenwerking stimuleren is het uitgangspunt voor de TKI-LSH Match regeling, waarbij (MKB) ondernemingen en onderzoeksorganisaties en desgewenst andere partijen uitgenodigd worden om gezamenlijk te investeren in het vermarkten van wetenschappelijke kennis.

Het Ministerie van Economische Zaken is verantwoordelijk voor de TKI-toeslagregeling. Deze regeling wordt uitgevoerd door het Topconsortium Kennis & Innovatie (TKI) van de Topsector Life Sciences & Health: TKI-LSH. De hoogte van de subsidie wordt bepaald door de TKI-LSH aan de hand van de aanvraag. De onderzoeksorganisatie zal naar rato toeslag ontvangen van TKI-LSH afhankelijk van de bijdragen van de betrokken private partij(en). Deze regeling stelt ook andere partijen in staat aan te sluiten, zoals gezondheidsfondsen.

Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend met als laatste deadline 16 november. Ieder kwartaal worden nieuwe voorstellen beoordeeld en afgehandeld. Wie als eerste een aanvraag indient wordt ook als eerst geholpen. Vanzelfsprekend is toekenning ten alle tijden afhankelijk van de beschikbare middelen.

Buiten de stimulans van samenwerkingsverbanden kan op deze wijze een aanvang worden gemaakt met kostenbeheersing in de zorg. De regeling biedt topsector LSH bovendien de mogelijkheid haar ambitie te verwezenlijken. Te weten:

  • Maintain health, prevent health care,  
  • Maximize effect, minimize trauma,  
  • Manage disease extramurally.