Subsidieregelingen energie-innovatie 1 april 2015 open

23 mrt | Het ministerie van Economische Zaken stelt € 103 miljoen beschikbaar voor energie-innovatieprojecten, via diverse subsidieregelingen van de Topsector Energie. Aanvragen kunnen vanaf 1 april 2015 worden ingediend. Later dit jaar volgt nog een tweede tranche.

De subsidies zijn bedoeld voor energie-innovatieprojecten van privaatpublieke samenwerkingsverbanden. Het gaat om combinaties van onderzoek, ontwikkeling en demonstratie.

Een aantal subsidieregelingen is samengevoegd tot twee nieuwe regelingen. Allereerst de Hernieuwbare Energie regeling, welke betrekking heeft op projecten die bijdragen aan het kosteneffectiever realiseren van de duurzame-energie doelstelling van 16 procent in 2023. De tweede nieuwkomer is de iDEEGO regeling, waarbij de letters staan voor: innovatie Duurzame Energie en Energiebesparing Gebouwde Omgeving.

De minister stelt bovendien € 34 miljoen beschikbaar voor de regeling Demonstratie energie-innovatie (DEI), die voortkomt uit het Energieakkoord.  

Regeling(en):

– Hernieuwbare Energie

– iDEEGO

– Demonstratie energie-innovatie