Subsidieregeling OP-Zuid gepubliceerd

12 maart | De Subsidieregeling Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020 is bekendgemaakt. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben een totaal  van € 20 miljoen aan Europese subsidiegelden gesplitst in twee gebieden. Voor beiden geldt dat het MKB betrokken dient te worden.

De tenderperiode is van 1 april tot 30 april 2015.

Subsidie voor activiteiten, gericht op Versterking innovatiesysteem kent een subsidieplafond van € 10 miljoen, waarbij de bijdrage 35% is van de subsidiabele kosten.

Subsidie voor activiteiten, gericht op het Valorisatievermogen van MKB-ondernemingen kent  een subsidieplafond van € 10 miljoen, waarbij de bijdrage 25% is van de subsidiabele kosten, tot maximaal €200.000.