Subsidie beschikbaar voor ontwikkeling en productie Literaire Games

20 mei 2015 | Het Nederlands Letterenfonds en het Gamefonds willen Nederlandse en Vlaamse auteurs en gameontwikkelaars uitdagen om samen een literaire productie te maken en gameprincipes vanuit de literatuur te verkennen. Auteurs en gameontwikkelaars kunnen tot en met 8 juni 2015 een voorstel indienen voor de gezamenlijke ontwikkeling van een literaire spelervaring bij het Stimuleringsfonds creatieve Industrie. Een voorstel bestaat uit een helder en beknopt projectplan. Winnaars worden rond 10 juli per e-mail en vervolgens in de nieuwsbrieven van de betrokken fondsen bekendgemaakt.

Auteur en gameontwikkelaar mogen op eigen wijze invulling geven aan de literaire spelervaring. Zo kiezen zij zelf een platform en hardware. Bij de beoordeling wordt specifiek gelet op kwaliteit en aansluiting bij het oorspronkelijk gestelde doel. Er gelden uiteraard ook een aantal voorwaarden. De schrijftaal dient  Nederlands te zijn en de game dient ook in het Nederlands te worden uitgebracht. Bovendien heeft de auteur vanaf 2005 minstens 1 boek gepubliceerd bij een erkende literaire uitgeverij. De initiatiefnemers zijn ten slotte op zoek naar co-creaties, waarbij schrijver en ontwikkelaar gelijkwaardige artistieke partners zijn in het scheppen van een nieuw werk.

Het gehele traject kent twee fases een ontwikkel- en realisatiefase. De eerste fase duurt 6 maanden, waarin een project in concept  ontwikkeld wordt, welke vervolgens  gepresenteerd wordt aan een adviescommissie. Hiervoor is een bedrag van maximaal € 37.500 gereserveerd. Mocht de commissie uw project selecteren volgt een realiseringsbijdrage en kan uw voorstel in 10 maanden tot een volwaardige game ontwikkeld worden. Voor deze zogeheten realisatiefase wordt een totaalbedrag van maximaal €60.000 ter beschikking gesteld.