SDE+

Wat is de SDE+?

De productie van groene energie is vaak duurder dan de productie van grijze energie. Met de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) kan een bedrijf dat groene energie produceert (bijvoorbeeld mbv zonnepanelen) subsidie ontvangen om dit verschil deels te compenseren. Een bedrijf ontvangt dan gedurende meerdere jaren een aantal cent per kWh dat zelf wordt verbruikt of aan het net wordt terug geleverd. In 2019 wordt SDE+ opengesteld voor de productie van:

  • hernieuwbare elektriciteit;
  • hernieuwbare warmte;
  • hernieuwbaar gas.

Wat levert het u op?

De hoogte van de subsidie is van een aantal factoren afhankelijk. De regeling kent een voorjaars- en een najaarsronde met elk een vast maximum budget. Binnen iedere ronde zijn er 3 perioden waarin u kunt indienen. In de eerste periode is het aantal cent vergoeding per kWh dat u ontvangt, lager dan in de laatste periode. Daar staat echter tegenover dat de kans groot is dat uw aanvraag wordt goedgekeurd omdat er nog voldoende geld in de pot zit. In de laatste periode loopt u meer risico op afwijzing omdat het budget op is maar hier staat een grotere vergoeding per kWh tegenover.

Belangrijkste voorwaarden

  • Een installatie met zonnepanelen heeft een piekvermogen van ≥ 15 kWp (doorgaans vanaf 60 panelen) én een grootverbruikersaansluiting op het net (3 x 80 A);
  • De looptijd van de subsidie is maximaal 15 jaar. Het financiële voordeel zal per jaar variëren omdat ook de marktwaarde van de geproduceerde energie jaarlijks veranderd.