person writing on brown wooden table near white ceramic mug

Scholing

Scholing en training van personeel tillen uw bedrijf naar een hoger niveau waardoor de concurrentiekracht toeneemt. Daarnaast bindt scholing uw personeel beter aan uw bedrijf en heeft dit een positief effect op uw reputatie. De Nederlandse overheid stimuleert scholingsactiviteiten bij bedrijven door middel van diverse subsidies. Hoofddoelen zijn hierbij het behouden of uitbreiden van de werkgelegenheid en het flexibiliseren van de arbeidsmarkt. Ook het in dienst nemen van werklozen of van gedeeltelijk arbeidsongeschikt personeel, kan voor subsidie in aanmerking komen. Een populaire regeling op het gebied van scholing is de regeling Praktijkleren die een vergoeding geeft voor de begeleiding van een student.