Samenvoeging WBSO en RDA

21 juli 2015  |  Het wordt naar verwachting een stuk eenvoudiger voor ondernemers om ondersteuning aan te vragen voor Research & Development activiteiten. De huidige WBSO en RDA regelingen zullen worden gecombineerd en volgend jaar samen onder de naam WBSO verder gaan.

De RDA en WBSO regelingen, in het leven geroepen om innovatie te ondersteunen, zijn erg populair in met name het MKB. Aan de RDA, een bijdrage in de materiële kosten voor ontwikkeling, kleefde echter een aantal nadelen waaronder de beperkte stimulans om meer R&D-personeel aan te nemen.

De veranderingen bieden straks meerdere voordelen. Een ondernemer hoeft bijvoorbeeld maar één beschikking aan te vragen waardoor de administratieve lasten afnemen. Bovendien zal een ondernemer eerder duidelijkheid krijgen over het te verwachten fiscale voordeel voor de innovatiewerkzaamheden én zal de verrekening van de RDA voortaan samen met de WBSO via de loonheffing worden gedaan.

De verwachting is dat de nieuwe regeling op 1 januari 2016 in werking zal treden.