Prinsjesdag: wijzigingen WBSO & RDA

15 sept 2015 |  Op Prinsjesdag zijn de nieuwe Belastingplannen voor 2016 gepresenteerd. Deze omvatten o.a. wijzigingen voor de WBSO en RDA. De regelingen zullen worden samengevoegd en de subsidiepercentages aangepast.

Samenvoeging WBSO en RDA
Doordat de RDA-regeling niet altijd het beoogde doel bereikt (d.w.z. meer investeringen in innovatie) wilt het kabinet het fiscale voordeel verschuiven van een VpB-korting naar een Loonheffingskorting. Tevens zal de term ‘RDA’ daarmee volledig vervallen en blijft alleen de WBSO-regeling over. De voordeelpercentages voor loonkosten en voor uitgaven die onder de RDA vallen worden tevens gelijk getrokken. Er blijft hierdoor een eenvoudigere regeling over die meer duidelijkheid geeft over het exacte fiscale voordeel.

Wijzigingen algemeen en percentages WBSO:

Er blijven in 2016 nog maar twee typen WBSO-projecten over: technisch-wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling van technisch nieuwe fysieke producten, fysieke productieprocessen of programmatuur. De typen technische haalbaarheid en technisch onderzoek zullen vervallen;

Voor starters daalt het subsidiepercentage naar 40% van de kosten;

Voor bedrijven zonder startersstatus daalt het percentage naar 32% van de kosten;

De eerste schijft wordt verruimt naar € 350.000 en het percentage in de tweede schijf wordt verhoogd naar 16%;

De vaste aftrek voor zelfstandigen wordt: € 12.484 met een extra aftrek van € 6.245 wanneer u starter bent;

Wijzigingen samenvoeging RDA en WBSO:

Zelfstandigen (inkomstenbelasting) kunnen géén kosten/uitgaven meer opvoeren;

De kosten en uitgaven kunt u blijven indienen volgens de forfaitaire regeling of d.m.v. een begroting. De keuze die u maakt geldt wel voor het gehele jaar.

Bedrijven kunnen vanaf 2016 altijd van de forfaitaire regeling gebruik maken. Er geldt dus geen maximum meer van 150 S&O-uren per maand;

Het forfait bedraagt per S&O-uur: € 10,- met een maximum van 1.800 uur. Voor de uren daar boven is het forfait lager: € 4,-

Voor de forfaitaire regeling is geen extra administratie verplicht. De WBSO-administratie voldoet;

Voor bedrijven die een begroting willen opgeven van hun kosten en uitgaven, is het ook mogelijk om kosten en uitgaven van andere entiteiten binnen een fiscale eenheid op te voeren;

De genoemde wijzigingen zijn onder voorbehoud aangezien zij nog door de Tweede Kamer moeten worden goedgekeurd.