Nieuwe samenwerking met SubsidyCloud

Op 17 december tekenden Glasbergen Subsidieadvies en SubsidyCloud een samenwerkingsovereenkomst. Voor Glasbergen Subsidieadvies is dit een versterking in de dienstverlening naar haar klanten en voor SubsidyCloud een kans om meer subsidietrajecten te verzorgen.

Nederland kent tegenwoordig meer dan 3.000 verschillende subsidies. Door de complexiteit van de regelingen is specialisatie hierbij steeds belangrijker aan het worden. Glasbergen Subsidieadvies is bijvoorbeeld gespecialiseerd in de WBSO-subsidie maar heeft minder ervaring en kennis over Europese regelingen. Daarnaast zijn er kansen voor het automatiseren en efficiënter maken van administratieve processen met nieuwe IT-tools. Een logische vervolgstap was daarom samenwerking met andere partijen en SubsidyCloud bleek hierin een zeer goede match.

SubsidyCloud is een netwerkorganisatie van meer dan 50 subsidieadviseurs in Nederland en Duitsland met uiteenlopende specialisaties. Met deze enthousiaste groep van ervaren subsidieadviseurs kan een breed spectrum van aanvragen worden verzorgd zoals innovatie, scholing, export, COVID-19 steun of subsidies op het gebied van energie en milieu. Daarnaast is SubsidyCloud een online platform met slimme automatiseringstools voor het efficiënt verzorgen en indienen van subsidieaanvragen. Ook de financiële afhandeling zoals facturatie en betalingen verloopt via dit platform.

Met deze samenwerking kan Glasbergen Subsidieadvies haar klanten nog beter ondersteunen op het gebied van subsidies en daarbij meer subsidiekansen verzilveren.

Wat gaat er per 1 januari 2021 veranderen?

  • Lopende subsidieaanvragen worden opgenomen in het online platform. Aanvragen krijgen hierdoor een nieuwe en uniforme layout die beter leesbaar is;
  • Per 1 januari 2021 zal de facturatie vanuit SubsidyCloud plaatsvinden. U herkent deze facturen aan het SubsidyCloud-logo (zie boven). Daarbij verzoeken wij u om het nieuwe bankrekeningnummer te gebruiken dat op de factuur staat vermeld;
  • Eventuele creditfacturen met betrekking tot 2020 zullen nog op naam van Glasbergen Subsidieadvies staan;
  • Begin 2021 zullen wij samen met adviseurs van SubsidyCloud contact opnemen om een inventarisatie te maken van mogelijke subsidies. Deze inventarisatie is kosteloos en volledig vrijblijvend.

Alle lopende subsidieaanvragen worden verder nog steeds verzorgd door Willem Glasbergen. Dit laatste blijft onveranderd.