Nieuwe investeringsinstelling Invest-NL

22 februari | Het kabinet is voornemens om vanaf 2018 een nieuw gecentraliseerde instelling voor investeringen op te richten. Hier zal een kapitaal van 2,5 miljard in worden gestoken.

Bedrijven kunnen bij Invest-NL bij één centraal loket terecht voor o.a. risicokapitaal, garanties, exportkredietverzekeringen en internationale financiering. Een aantal instrumenten die momenteel nog door de RVO worden beheerd zullen voortaan door Invest-NL worden beheerd. Ook zullen de activiteiten van de NIA (Nederlands Investerings Agentschap) door Invest-NL worden overgenomen.

Invest-NL gaat vooral een rol spelen bij risicovolle projecten op verschillende gebieden zoals duurzaamheid, energie, mobiliteit, voedsel en digitalisering. Ook wil men investeren in de maatschappelijke domeinen zoals zorg, veiligheid en onderwijs. Als laatste gaat de nieuwe instelling  ook start-ups ondersteunen via fondsen of directe participatie.