Modernisering staatssteunregels: GBER

22 mei | De Europese Commissie gaat de huidige De Minimis regels over staatssteun vervangen door een vereenvoudigde regeling welke sneller toegepast kan worden. In de nieuwe regeling met de naam General Block Exemption Regulation ofwel GBER, ontstaan er 26 categorieën van staatssteun. Projecten die hier onder vallen hoeven niet meer aan de EC te worden gemeld.

De 26 categorieën hebben allemaal betrekking op het creëren van banen en het versterken van de concurrentiekracht van Europa. De categorieen binnen de GBER zijn verder voornamelijk van toepassing voor steun aan MKB-bedrijven op het gebied van innovatie. Ook is het maximaal toegestane bedrag voor publieke investeringen verhoogd. De GBER is per 1 juli 2014 van kracht.

Een samenvatting van de regels is hier te vinden.