MIT-regeling 19 mei geopend

18 april 2015 |  Het kabinet heeft samen met de regio’s € 55 miljoen beschikbaar gesteld voor de regeling MKB-Innovatiestimulering Topsectoren (MIT). Het stimuleren van innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over de regiogrenzen heen, staat binnen deze regeling centraal. De regeling zal 19 mei worden opengesteld en sluit op 15 september. 

Het onderling verbinden en harmoniseren van projecten en activiteiten gericht op innovatie kan hierbij als uitgangspunt worden gezien. De advies-, haalbaarheids- en R&D-samenwerkingsprojecten worden regionaal aangeboden. Kennisvouchers en de twee TKI-instrumenten: innovatiemakelaars en netwerkactiviteiten zijn  landelijk beschikbaar.

U kunt als ondernemer uw aanvraag in dienen binnen de regio waar u gevestigd bent. Mocht uw aanvraag echter inhoudelijk niet passen binnen de Regionale Innovatiestrategie (RIS) of mocht het instrument niet regionaal worden aangeboden, dan kunt u  terecht bij het landelijk vangnet.
De R&D samenwerkingsprojecten worden binnen de regeling volgens het tenderprincipe behandeld. Voor alle overige instrumenten geldt wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Gezien de populariteit van de regeling betekent dit dat uw aanvraag op 19 mei moet worden ingediend om een goede kans op subsidie te hebben.