Milieulijst 2016 gepubliceerd

12 april 2016 | Op de Milieulijst staan alle milieuvriendelijke investeringen die in aanmerking komen voor de subsidieregelingen MIA (Milieu Investerings Aftrek)  en VAMIL (Vrije afschrijving Milieu-investeringen). Deze lijst wordt ieder jaar gepubliceerd, zo ook in 2016. Wat betekent dit voor u?

In 2016 is er meer budget beschikbaar gesteld voor landbouwvoorzieningen, hier gaat dan ook, financieel gezien, de meeste aandacht naar uit. Waarbij u bijvoorbeeld kunt denken aan innovaties om milieubewust te kweken, of toepassingen om afvalstromen te reduceren. Maar ook, de visserij komt aan  bod, waarbij innovaties de “plastic soup” moeten terugdringen. Ter bevordering van circulaire innovaties heeft het kabinet de stimuleringspercentages van generieke bedrijfsmiddelen verhoogd.

 Nieuwkomers op de Milieulijst 2016 zijn: de waterstofpersonenauto, de waterstofbus en aardgas- en elektrische vrachtwagen. Subsidies met betrekking tot elektrisch rijden, zoals het plaatsen van “de welbekende laadpaal” zijn aangepast. Bovendien is de positieve olielijst voor 2016 gewijzigd, waarbij niet alle typen olie uit 2015 nog voldoen. De plugin-hybride personenauto (CO2-uitstoot tussen de 31 en 50 g/km) en mobiele machines die voldoen aan de emissie-eisen van fase IV, zijn niet meer terug te vinden op de lijst in 2016.

Vanaf 4 januari 2016 is de nieuwe Subsidieregeling: ‘verwijderen asbestdaken’ van kracht. Investeringen in 2016 met betrekking tot het vervangen van asbesthoudende daken, dakgoten of gevels eventueel gecombineerd met het plaatsen van zonnepanelen kunnen niet meer gemeld worden voor MIA/Vamil.