Meer budget WBSO 2017

15 september 2016 | Voor 2017 zal er in totaal € 33 miljoen extra worden vrijgemaakt voor de WBSO-subsidie. Het totale budget voor de regeling komt hiermee op € 1.184 miljoen.

De WBSO is een fiscale maatregel waarmee onderzoek en ontwikkeling wordt gestimuleerd. De regeling is toegankelijk voor een brede groep aan bedrijven en daardoor zeer populair in Nederland. Ook voor de komende jaren is overigens een stijging in het budget voorzien van € 85 miljoen.