Internationaal ondernemen

Diverse subsidies hebben als doel om de internationale concurrentiepositie van Nederland te versterken. Deze subsidies verminderen de barrières die u tegenkomt bij het realiseren van uw internationale ambitie. Naast een financiële bijdrage, ondersteunen deze subsidies ook door middel van expertise en bij het vinden van business partners voor het betreffende land. Hier volgen enkele voorbeelden van subsidiabele activiteiten:

  • Demonstratie van innovatieve producten, machines of technologieën;
  • Samenwerking met een buitenlandse partij;
  • Vertaling van software of drukwerk;
  • Juridisch advies;
  • Marktverkenning;
  • Deelname aan beurzen;
  • Het vinden van een lokale partner;
  • Acquisitie;
  • Het opzetten van een nieuwe vestiging.

Interessante subsidies op dit gebied zijn de SIB en DHI.