Innovatiefonds Noord-Holland voor MKB en startups

Recent is een nieuw fonds van start gegaan om innovatie onder Noord-Hollandse bedrijven te stimuleren. Het budget voor de eerste fase is € 12,5 mln.

Oprichters van het fonds zijn UvA Ventures Holding, AMC Ventures Holding, HvA Ventures Holding en Sanquin Innovatie. Doel van dit fonds is het verstrekken van leningen aan ontwikkelprojecten van producten of processen in de proof of concept fase. Bij het fond is het mogelijk een lening tussen € 50.000 en € 300.000 te verkrijgen. Het budget zal gefaseerd beschikbaar komen waarbij in de eerste fase € 12,5 miljoen ter beschikking wordt gesteld.