Innovatiebox

Wat is de Innovatiebox?

De innovatiebox is een fiscale stimuleringsmaatregel voor bedrijven die zich bezighouden met technologische ontwikkeling. De winst die u met deze innovatie(s) heeft behaald, mag u tegen een lager tarief belasten.

Wat levert het u op?

De innovatiebox geeft u de mogelijkheid om de winsten uit een succesvolle innovatie tegen het lagere belastingtarief van 5% te belasten (i.p.v. het reguliere tarief van 20% of 25%). Wanneer een innovatie onderdeel uitmaakt van een dienstverlening of product, dan zijn de winsten vaak niet direct terug te herleiden naar de innovatie. Doorgaans worden er daarom per bedrijf specifieke afspraken met de Belastingdienst gemaakt.

Onze fiscalist helpt u graag met deze berekeningen en met de onderhandelingen met de Belastingdienst.

Belangrijkste voorwaarden

  • De innovatie is door uw bedrijf zelf ontwikkeld;
  • U heeft een octrooi verkregen op de innovatie of u heeft een positieve WBSO-beschikking voor het ontwikkelen van de innovatie;
  • Het inkomen dat u met het activum heeft behaald, is voor minimaal 30% het directe gevolg van de innovatie.