EIA, MIA en Vamil

man in red shirt and black pants standing near solar panels during daytime

Wat zijn de EIA, MIA en Vamil?

De EIA staat voor Energie Investerings Aftrek. Het is een regeling met als doel bedrijven te stimuleren energie te besparen en/of meer duurzame energie toe te passen. De MIA en VAMIL zijn in principe twee verschillende regelingen maar worden vaak in combinatie toegepast. De afkortingen staan respectievelijk voor Milieu Investeringsaftrek en Variabele Afschrijving Milieu-Investeringen.
De MIA en VAMIL stimuleren investeringen in milieuvriendelijke producten en/of bedrijfsmiddelen en helpen om milieuvriendelijke producten sneller op de markt te krijgen. Om in aanmerking te komen voor de MIA moet het bedrijfsmiddel op de milieulijst staan vermeld. Milieuvriendelijke producten of bedrijfsmiddelen welke door uw bedrijf zélf zijn ontwikkeld, kunnen ook op deze milieulijst worden aangemeld. De fiscale voordelen maken het vervolgens aantrekkelijker voor uw klanten om hier in te investeren.
De drie regelingen zijn fiscale regelingen en geven een aftrek op de fiscale winst waardoor er minder VpB-belasting hoeft te worden betaald. De regelingen zijn daarmee uitsluitend op zakelijke aanvragers gericht.

Wat levert het u op?

Met de EIA subsidie mag u 45% (per 1 januari 2019) van de investeringskosten van uw fiscale winst aftrekken (netto ongeveer 10% voordeel). Met de MIA mag u maximaal 36% van de investeringskosten voor een milieuvriendelijke investering van de fiscale winst aftrekken (netto ongeveer 8% voordeel). Beide bedragen komen bovenop de normale afschrijving op de betreffende bedrijfsmiddelen. De VAMIL maakt het daarnaast mogelijk om flexibel te bepalen wanneer u een milieuvriendelijk bedrijfsmiddel afschrijft (tot 75% van de kosten). Dit levert u liquiditeits- en/of rentevoordelen op.

Daarnaast zorgt de investering natuurlijk ook voor een lagere CO2 uitstoot en een lagere energierekening voor uw bedrijf.

Belangrijkste voorwaarden

  • Het bedrag aan energie-investeringen is minimaal € 2.500,-;
  • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt;
  • Het bedrijfsmiddel waarvoor u een aanvraag doet staat vermeld op de Energieprestatielijst of voldoet aan de energieprestatie eisen. Voor de MIA moet het bedrijfsmiddel op de Milieulijst staan vermeld;
  • Om een product voor de milieulijst aan te melden moet het een positief milieueffect hebben en is het vaak duurder dan het standaard alternatief.