Eerste ronde MIT 2014

2 juni | Bij de eerste aanvraagronde voor de MIT-regeling is het beschikbare budget ruim overvraagd. Alleen bij de Creatieve Topsecor bleef er uiteindelijk budget over. Met name de topsector Agri&Food bleek zeer populair.

De populariteit van de regeling zegt echter nog weinig over de situatie in de tweede ronde van 2014. Bedrijven die immers een aanvraag hebben ingediend voor de eerste ronde zijn uitgesloten van deelname aan de tweede ronde. Daarnaast zijn de subsidiepercentages hiervoor lager en de selectiecriteria strenger. In het onderstaande overzicht staan de resultaten van de eerste ronde weergegeven: