Dutch Good Growth Fund biedt uitweg

9 juli 2015 | Niemand kiest er vrijwillig voor om huis en haard in een bekend land te verlaten, maar toch gebeurd dit momenteel op grote schaal. Wat zou het mooi zijn, wanneer mensen die deze moeilijke stap maken een alternatief zouden hebben in eigen land. 

Momenteel gaat de discussie vooral over mensen die Europa als een veilige haven zien. Hierbij wordt door belanghebbenden en de media in Europa een verschil gemaakt tussen politieke en economische vluchtelingen, echter niet door de vluchteling zelf. Het is een erg lastig en politiek gevoelig vraagstuk, zijn er ook positieve ontwikkelingen?

In de regio’s waar de grootste vluchtelingenstromen op gang komen, worden basisbehoeften in een vorm van noodhulp geboden. Dit valt onder het korte termijn beleid. Op de lange termijn moet er bijvoorbeeld beroepsonderwijs geboden worden en mogelijkheden ontstaan om eigen bedrijven van de grond te krijgen. Dit eerderbeproefde lange termijn beleid heeft bewezen effectief te zijn, de meeste Syriërs kiezen er bijvoorbeeld voor in de buurt te blijven en niet uit te reizen naar Europa.

In de nieuwe begroting van Lilianne Ploumen (minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking), wordt daarom €50 miljoen beschikbaar gesteld om lokaal meer perspectief te bieden in Noord-Afrika. Zo is er o.a. het Dutch Good Growth Fund (DGGF). Een fonds voor MKB bedrijven die willen ondernemen in midden- en lage inkomenslanden. Zowel de Nederlandse bedrijven als de nieuwe Afrikaanse entrepreneurs worden voorzien van advies, praktische hulp en financieringsmogelijkheden om hun plannen te realiseren. Daarnaast wordt er samengewerkt met lokale maatschappelijke organisaties en sociale ondernemers die de regionale ins en outs kennen. Het DGGF geeft daarbij zowel mogelijkheden voor de lokale economie alsook voor MKB ondernemers uit Nederland.