DHI

Wat is de DHI-subsidie?

Met de DHI-subsidie biedt het ministerie van Buitenlandse Zaken ondersteuning aan bedrijven die willen investeren of exporteren naar opkomende markten. Klik hier voor de landen die in aanmerking komen. DHI is een afkorting voor de drie modules van de regeling: demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies.

Demonstratieprojecten: Bedrijven kunnen subsidie krijgen voor het demonstreren van een product of technologie in een van de bovenstaande doellanden, om op die manier potentiële afnemers te overtuigen.

Haalbaarheidsstudies: Bedrijven kunnen subsidie krijgen voor studies naar de technische of commerciële haalbaarheid van een project in een van de doellanden. Het resultaat van de studie kan bestaan uit een projectontwerp om een buitenlandse klant te overtuigen of een businessplan voor de financiering van een project.

Investeringsvoorbereidingsstudie: Het resultaat van deze studie is een businessplan dat antwoord geeft op de mogelijkheden om in het doelland te investeren. Denk hierbij aan de strategie, omzetprognoses en technische aspecten. Een samenwerking met een lokale investerende partij is niet noodzakelijk.

Wat levert het u op?

Demonstratieprojecten: De vergoeding bedraagt 50% van de totale projectkosten tot een maximum van € 200.000,-.
Haalbaarheidsstudies: De vergoeding bedraagt 50% van de totale projectkosten tot een maximum van € 100.000,-.
Investeringsvoorbereidingsstudie: De vergoeding bedraagt 50% van de kosten.

Belangrijkste voorwaarden

Demonstratieprojecten en haalbaarheidsstudies:

  • De kosten bedragen minimaal € 50.000;
  • Het project heeft minimaal één potentiële klant waarvoor de demonstratie bedoeld is;
  • Voor de activiteiten zijn geen andere gelden verstrekt vanuit de overheid;
  • Er moeten goede vooruitzichten zijn op exportorders n.a.v. een succesvolle demonstratie.

Investeringsvoorbereidingsstudies:

  • Als er sprake is van een beoogde joint-venture, dan moet de investeringspartner al bekend zijn;
  • U moet aannemelijk maken de eigen bijdrage (50%) zelf te kunnen dragen;
  • De verwachte export is minstens 10 maal het subsidiebedrag;
  • De betreffende kennis is onvoldoende of gebrekkig voorhanden.