Deadline Gamefonds 2 oktober

28 aug | Tot 2 oktober 2014 kan er bij het Gamefonds subsidie worden aangevraagd voor de ontwikkeling van artistieke games. De maximale subsidie is ongeveer € 40.000,-

Een belangrijke voorwaarde is dat er sprake is van samenwerking tussen een ontwerper/vormgever/kunstenaar/animator en een game developer. Een financiële investering door een derde partij is vereist om deel te nemen.

Het fonds is een initiatief van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Mediafonds en heeft dit jaar een totaalbudget van € 300.000.

Een subsidieaanvraag is mogelijk voor alle fasen van de ontwikkeling van een game.