Milieulijst 2016 gepubliceerd

12 april 2016 | Op de Milieulijst staan alle milieuvriendelijke investeringen die in aanmerking komen voor de subsidieregelingen MIA (Milieu Investerings Aftrek)  en VAMIL (Vrije afschrijving Milieu-investeringen). Deze lijst wordt ieder jaar gepubliceerd, zo ook in 2016. Wat betekent dit voor u? In 2016 is er meer budget beschikbaar gesteld voor landbouwvoorzieningen, hier gaat dan ook, financieel … Lees meer

Nationale financieringswijzer

3 maart 2016 | Sinds eind 2015 bestaat de Nationale financieringswijzer. Een digitaal platform dat ondernemers wegwijs maakt in het huidige financieringslandschap. De afgelopen jaren is er voor een ondernemer veel  veranderd op financieel gebied. Samenwerking tussen publieke en private partijen is tegenwoordig noodzakelijk om het MKB passend te financieren.  De Nationale Financieringswijzer moet uitkomst bieden … Lees meer

Energielijst 2016 voor EIA gepubliceerd

22 januari 2016 | De Energielijst wordt jaarlijks aangepast aan de stand van de techniek en is onderdeel van de Uitvoeringsregeling energie-investeringsaftrek (EIA). In de Energielijst 2016 zijn vier nieuwe technieken opgenomen en in hoofdstuk 4 zijn de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2015 opgenomen. Het budget voor EIA is voor 2016 vastgesteld op €161 miljoen.  … Lees meer

Prinsjesdag: wijzigingen WBSO & RDA

15 sept 2015 |  Op Prinsjesdag zijn de nieuwe Belastingplannen voor 2016 gepresenteerd. Deze omvatten o.a. wijzigingen voor de WBSO en RDA. De regelingen zullen worden samengevoegd en de subsidiepercentages aangepast. Samenvoeging WBSO en RDADoordat de RDA-regeling niet altijd het beoogde doel bereikt (d.w.z. meer investeringen in innovatie) wilt het kabinet het fiscale voordeel verschuiven van … Lees meer

Samenvoeging WBSO en RDA

21 juli 2015  |  Het wordt naar verwachting een stuk eenvoudiger voor ondernemers om ondersteuning aan te vragen voor Research & Development activiteiten. De huidige WBSO en RDA regelingen zullen worden gecombineerd en volgend jaar samen onder de naam WBSO verder gaan. De RDA en WBSO regelingen, in het leven geroepen om innovatie te ondersteunen, zijn … Lees meer

Dutch Good Growth Fund biedt uitweg

9 juli 2015 | Niemand kiest er vrijwillig voor om huis en haard in een bekend land te verlaten, maar toch gebeurd dit momenteel op grote schaal. Wat zou het mooi zijn, wanneer mensen die deze moeilijke stap maken een alternatief zouden hebben in eigen land.  Momenteel gaat de discussie vooral over mensen die Europa als … Lees meer

Fiscale regelingen WBSO en RDA blijven populair

25 juni 2015 |  Het jaarbericht WBSO en RDA 2014: “Focus op speur- en ontwikkelingswerk van de WBSO en RDA in 2014” laat opnieuw een toename zien van het aantal bedrijven dat gebruik maakt van de fiscale R&D-subsidies. De grootste groep gebruikers vinden we in het MKB. In bijna driekwart van de gevallen wordt buiten … Lees meer

Citylab010 – Rotterdams programma voor maatschappelijke innovatie

28 mei 2015 |  De gemeente Rotterdam investeert  € 3,35 miljoen in het programma Citylab010, bedoeld voor innovatieve plannen met maatschappelijke relevantie. De volgende thema’s staan centraal: Veiligheid, Buitenruimte, Economie, Werkgelegenheid, Duurzaamheid en mobiliteit, Kansrijke wijken, Onderwijs en Sport of cultuur.  Mocht u een briljant plan hebben en aanspraak willen maken op subsidie kunt u deze indienen … Lees meer

Subsidie beschikbaar voor ontwikkeling en productie Literaire Games

20 mei 2015 | Het Nederlands Letterenfonds en het Gamefonds willen Nederlandse en Vlaamse auteurs en gameontwikkelaars uitdagen om samen een literaire productie te maken en gameprincipes vanuit de literatuur te verkennen. Auteurs en gameontwikkelaars kunnen tot en met 8 juni 2015 een voorstel indienen voor de gezamenlijke ontwikkeling van een literaire spelervaring bij het Stimuleringsfonds … Lees meer

Aanvragen innovatiesteun in 2015 voor MKB vereenvoudigd

4 mei 2015 | Minister Kamp (EZ) maakte tijdens de Week van de Ondernemer in Utrecht bekend dat hij de slagingskans voor ondernemers groter acht om ondersteuning via de MKB-Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) te ontvangen. Het kabinet en de regio’s stellen in 2015 voor het eerst gezamenlijk ruim € 50 miljoen beschikbaar voor de MIT-regeling . Naar verwachting … Lees meer