Nieuwe samenwerking met SubsidyCloud

Op 17 december tekenden Glasbergen Subsidieadvies en SubsidyCloud een samenwerkingsovereenkomst. Voor Glasbergen Subsidieadvies is dit een versterking in de dienstverlening naar haar klanten en voor SubsidyCloud een kans om meer subsidietrajecten te verzorgen. Nederland kent tegenwoordig meer dan 3.000 verschillende subsidies. Door de complexiteit van de regelingen is specialisatie hierbij steeds belangrijker aan het worden. … Lees meer

Energie- en Milieulijst

Recent is de nieuwe energie- en milieulijst voor de EIA en MIA-regeling gepubliceerd. Met deze regelingen kunt u een deel van de investeringen in duurzame bedrijfsmiddelen aftrekken van de fiscale winst. Ook in 2020 is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor de Energie Investerings Aftrek (EIA) of Milieu Investerings Aftrek (MIA). Voorwaarde … Lees meer

Innovatiefonds Noord-Holland voor MKB en startups

Recent is een nieuw fonds van start gegaan om innovatie onder Noord-Hollandse bedrijven te stimuleren. Het budget voor de eerste fase is € 12,5 mln. Oprichters van het fonds zijn UvA Ventures Holding, AMC Ventures Holding, HvA Ventures Holding en Sanquin Innovatie. Doel van dit fonds is het verstrekken van leningen aan ontwikkelprojecten van producten … Lees meer

Innovatiekrediet: stand van zaken 2018

24 apr | Op moment van schrijven is er nog voldoende budget beschikbaar voor het Innovatiekrediet en is een aanvraag mogelijk. Dit geldt alleen voor de technische ontwikkelprojecten aangezien het budget voor klinische ontwikkelprojecten reeds is overvraagd. Met het innovatiekrediet kunt u financiering krijgen voor de ontwikkeling van innovatieve producten en programmatuur waarbij er positieve marktvooruitzichten … Lees meer

Nieuwe WBSO-bedragen 2018

10 jan | De nieuwe bedragen voor de WBSO-regeling voor het kalenderjaar 2018 zijn inmiddels bekend. De wijzigingen zijn minimaal ten opzichte van 2017. Rekenpercentages en schijven: De eerste schijf blijft: € 350.000 Percentage eerste schijf blijft: 32% Percentage eerste schijf starters blijft: 40% Percentage tweede schijf wijzigt naar: 14% De forfaitaire berekening voor kosten en … Lees meer

Wijzigingen aanvraagproces WBSO

19 september | Het proces voor het aanvragen van WBSO-subsidie zal voor 2018 wijzigen en meer worden gestroomlijnd. Ook zal het E-loket van de RVO  gebruiksvriendelijker worden in het gebruik. Vanaf eind oktober 2017 worden de volgende wijzigingen doorgevoerd: Voor het oude aanvraagprogramma dat lokaal kon worden gedownload zal geen nieuwe versie komen. Hier komt een … Lees meer

Nieuwe investeringsinstelling Invest-NL

22 februari | Het kabinet is voornemens om vanaf 2018 een nieuw gecentraliseerde instelling voor investeringen op te richten. Hier zal een kapitaal van 2,5 miljard in worden gestoken. Bedrijven kunnen bij Invest-NL bij één centraal loket terecht voor o.a. risicokapitaal, garanties, exportkredietverzekeringen en internationale financiering. Een aantal instrumenten die momenteel nog door de RVO worden … Lees meer

Subsidieregeling duurzaam internationaal ondernemen

1 november | In de vernieuwde Subsidieregeling duurzaam internationaal ondernemen zijn bestaande missievouchers, coachingsvouchers en bepalingen voor aangekondigde kennisvouchers opgenomen. U kunt als MKB ondernemer een voucher individuele coaching en een voucher collectieve activiteiten aanvragen, wanneer de exportquote van uw onderneming in het jaar voorafgaand aan de aanvraag niet meer dan 25 procent bedroeg. Maar ook wanneer uw … Lees meer

Meer budget WBSO 2017

15 september 2016 | Voor 2017 zal er in totaal € 33 miljoen extra worden vrijgemaakt voor de WBSO-subsidie. Het totale budget voor de regeling komt hiermee op € 1.184 miljoen. De WBSO is een fiscale maatregel waarmee onderzoek en ontwikkeling wordt gestimuleerd. De regeling is toegankelijk voor een brede groep aan bedrijven en daardoor zeer … Lees meer

Zeer veel aanvragen MIT 2016

28 juni 2016 | Op de openingsdag voor het indienen van aanvragen voor Innovatieadviesprojecten en haalbaarheidsprojecten zijn zeer veel aanvragen ingediend. 10 mei 2016 was de openingsdag voor het indienen van subsidieaanvragen en op deze dag is het budget voor beide instrumenten ruimschoots overschreden. Omdat deze subsidie volgens het first come first serve principe werkt, heeft er een … Lees meer