Aanvragen innovatiesteun in 2015 voor MKB vereenvoudigd

4 mei 2015 | Minister Kamp (EZ) maakte tijdens de Week van de Ondernemer in Utrecht bekend dat hij de slagingskans voor ondernemers groter acht om ondersteuning via de MKB-Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) te ontvangen. Het kabinet en de regio’s stellen in 2015 voor het eerst gezamenlijk ruim € 50 miljoen beschikbaar voor de MIT-regeling . Naar verwachting zullen circa 2.600 ondernemers in 2015 kunnen deelnemen aan innovatieve projecten.

Binnenkort opent de MIT-regeling 2015 voor nieuwe aanvragen. De openingsdatum is nu gesteld op 19 mei 2015 voor wat betreft de MIT-regioloketten. Wij adviseren bedrijven die een aanvraag indienen waar het first-come-first-serve principe geldt, om op deze eerste dag hun aanvraag al in te dienen. Een dag later indienen kan de slaagkans immers aanzienlijk verkleinen.
Op 1 september zullen de regionale loketten sluiten, gevolgd door het  landelijk e-Loket bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) op 15 september.

Vanaf 6 mei kunt u zich aanmelden via de website van RVO om aanspraak te maken op deze subsidie. Wanneer u een aantal vragen beantwoordt, wordt u betrekkelijk eenvoudig naar het juiste, regionaal loket geleid. Blijkt subsidie bij het regionale loket niet mogelijk, dan kunt u zich via het e-loket aanmelden voor de landelijke MIT bijdrage.  

Minister Kamp maakte verder bekend dat de vijf Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen, samen met het ministerie, ondernemers zullen helpen bij het indienen van subsidieaanvragen met betrekking tot de Vroege Fase Financiering. Dit jaar is hiervoor € 12,5 miljoen beschikbaar gesteld.