Aanpassing brief WBSO & RDA-aanvraag 2015

15 dec  | Naar alle WBSO/RDA-aanvragers van 2014 heeft de RVO in oktober een brief gestuurd. In deze brief wordt informatie gegeven over het indienen van een nieuwe aanvraag voor 2015. Helaas wordt er in een aantal brieven een verkeerd jaartal vermeld.

Juiste termijnen
De juiste termijnen voor het indienen van de WBSO/RDA-aanvraag 2015 moeten zijn:

  • Om vanaf 1 januari 2015 gebruikt te maken van de WBSO/RDA voor uw werknemers geldt de deadline van 30 november 2014. Als u na 30 november 2014 een aanvraag indient, dan geldt de aanvraag niet voor de periode die start op 1 januari 2015.
  • Als zelfstandige geldt de deadline van 31 december 2014. De startdatum wordt dan 1 januari 2015. Het indienen van een aanvraag na 1 januari 2015 betekent dat de indiendatum als startdatum geldt.

Wat is de WBSO?
De regeling Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk wil door middel van een tegemoetkoming in de loonkosten, innovatie (speur- en ontwikkelingswerk) in het bedrijfsleven aanmoedigen.

Deze tegemoetkoming ziet er als volgt uit:

  • Een tegemoetkoming in de loonkosten in de vorm van een vermindering van de af te dragen loonheffing.
  • Een aftrek voor zelfstandige ondernemers.
  • Een extra tegemoetkoming voor startende ondernemers of ondernemingen.

Wat is de RDA?
Met de Research & Development aftrek kunnen investeringen in bedrijfsmiddelen die aan R&D zijn gerelateerd en de bijbehorende exploitatiekosten in mindering worden gebracht op de fiscale winst. Dit kunnen investeringen zijn in materialen, machines en uitbestede kosten.

Meer informatie over de WBSO en RDA regelingen