+31 (0)6 42 018 123

Disclaimer

Wij besteden onze uiterste zorg aan de werking en inhoud van deze website. Met het bezoeken van deze website, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van de volgende voorwaarden, deze te begrijpen, en er mee in te stemmen hieraan gebonden te zijn.

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor keuzes welke hij/zij maakt op basis van de informatie die op deze site is weergegeven alsook voor het gebruiken van deze informatie. Aan de informatie op deze website kan de gebruiker geen rechten ontlenen. Deze website is enkel bedoeld voor informatievoorziening en kan zonder toestemming of aankondiging gewijzigd worden.

Links naar externe websites

De informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of waarnaar in tekst wordt verwezen is niet door ons onderzocht of gecontroleerd. Derhalve dragen wij geen enkele verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van deze websites. De links of verwijzingen naar andere websites zijn enkel voor het gemak van de gebruiker.

Het bezoeken en gebruiken van websites waarnaar wordt gelinkt of waarnaar in tekst wordt verwezen is op eigen risico. Wij aanvaarden hiervoor geen enkele verplichting ofwel aansprakelijkheid. Verder behouden wij ons het recht voor om iedere link of de inhoud van deze website op enig moment te wijzigen ofwel te verwijderen.

Geen aansprakelijkheid

Hoewel wij ons inspannen om correcte en actuele informatie op deze website te tonen, kunnen wij geen garantie geven dat de beschikbare informatie ook volledig ofwel juist is. Evenmin kunnen wij enige aansprakelijkheid aanvaarden voor mogelijke gevolgen van het (tijdelijk) offline zijn van deze website.

Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop, dat een deel van de inhoud uit externe bronnen afkomstig is. Wij wijzen hierbij elke aansprakelijkheid uit hoofde van het niet nakomen van een overeenkomst, risicoaansprakelijkheid, een onrechtmatige daad of een andere rechtsgrond af, voor alle incidentele, gevolg-, directe, indirecte, aanvullende en/of bijzondere schade, alsook voor schade welke op enige andere wijze voortkomt uit, dan wel samenhangt met, het bezoeken en het gebruiken van deze website, ongeacht of de bezoeker zich bewust was van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Contactinformatie

  • Bargelaan 200
    2333 CW Leiden
  • +31 (0)6 42 018 123

Bedrijfsgegevens